Prema veorovanju ime JOVAN nosi onaj kog BOG VOLI!

Prema veorovanju ime JOVAN nosi onaj kog BOG VOLI!

25. Marta 2020 0 By Jovana

Vlastito muško ime Jovan je sveto biblijsko ime. Ovo ime je u svetu poznato po jevrejskom proroku Jovanu Krstitelju.

Muško ime Jovan veoma je popularno. Pogotovo nakon Jovana Krstitelja. Posle njega mnoge istorijske ličnosti su nosile ovo vlastito ime. I dan danas je veoma popularno.

Što se tiče porekla vlastitog muškog imena Jovan ono potiče iz latinske reči Ioan ili Johannes.

TAkodje se smatra da je preteča vlastitog imena Jovan grčko ime Johannes.

Kao što možete da primetite iz kog god jezika da je poteklo zajedničko im je izvorno poreklo. To je stroherbejsko ime Johhanen.

Postoji još jedno verovanje, a to je da vlastito ime Jovan potiče od imena Jova. Da kao takvo vodi poreklo od drugog imena rimskog boga Jupitera – Jova.

Postoje i pojedinci koji smatraju da je ime nastalo od biljke “jova” te da odatle i potiče ime Jovan.

Što se tiče značenja vlastitog imena Jovan, ono bi u bukvalnom prevodu glasilo:  „Jehova, Jahve je milostan“.

Medjutim, kada bi uzeli slobodan prevod za ovo vlastito ime ono bi glasilo: u milosti Božijoj. Odnosilo bi se na onog na kog se Bog smiluje. Odnosi se na muškarca kog Bog voli. Odnosi se na onog kome je Bog naklonjen. Čoveku koji je milostiv. Čoveku koji je human i koji se smiluje ljudima oko sebe. Jovan je milostan. Onaj koji se saoseća sa ljudima oko sebe.

Vlastito muško ime Jovan se positovećuje sa imenom Ivan. Smatra se da imaju ako ne isto, onda izuzetno slično poreklo. Zbog toga se ova va imena konstantno uporedjuju.

Nastavak na sledećoj stranici…

Stranice: 1 2